Frede FauchaldVideokronikk

Videokronikk: kjæresten til SKAM-Noora