Historien om Norge

249 kr

For seriøse historikere står utfordringene i kø. Men det er én som rager høyest og stikker dypest. Det er at man som historiker er nødt til å referere til hendelser som har skjedd. Enhver oppriktig utøver i bransjen er underlagt dette kravet. Det er et krav vi strever med å oppfylle, som river og sliter i oss hver eneste dag, og det er fordi vi aldri vil kunne garantere at hendelser har skjedd, eller skjedd på den og den måten. Vår fortid er en jungel. En hund kan være en katt og et hus kan være en pose med gjørme. Det er likevel produktivt å følge følgende regel: Når ordet «hund» nevnes i en beretning om gamle dager, er det som regel en hund det er snakk om, og kun i de sjeldneste tilfeller er hunden egentlig en katt eller våt plast. Eller pesto(!).

I Historien om Norge: År 10000 f.Kr til 2019 – De vanskelige årene byr Vegar Tryggeseid historien opp til dans med en viss eleganse og førlighet. Tryggeseids blikk for fortiden er impresjonistisk, faglig deregulert og ikke minst samtids- og framtidsorientert. Hans bok bryter hardt med tradisjoner, og er av en narrativ størrelse vi knapt har sett maken til innen sjangeren. Dette er vår samtid og framtid avdekket gjennom fortid.

Dette er Nieu Forlags første utgivelse. (Antall sider: 234)

Kjøp nå med
Kategori: